Meksika Ticari Vize

Meksika Konsolosluğu ve Meksika Ticari Vize Başvuru Evrakları Hakkında 

Meksika Elektronik Vize Onay Sistemine Başvuru

Meksika Konsolosluğu’na Meksika vize işlemleri için başvurular, online formun doldurulması ile işleme alınmaktadır. Online başvuru formun doldurulması sırasında dikkat edilmesi gereken; pasaport/ kimlik kartı bilgileri, havayolu seyahat bilgileri ve diğer kişisel bilgiler ile  ilgili bölümlerde yer alan soruların doğru ve eksiksiz bir şekilde yanıtlanmasıdır.  Eksiksiz, doğru ve birbirini destekleyen bilgilerin beyan edilmesi Meksika vize başvurusunun olumlu sonuçlanmasını ve 30 gün geçerliliği olan tek girişli vizenin onayını sağlayacaktır. 

Sistemden Meksika vize başvurusuna red gelmesi halinde Meksika Konsolosluğu’na, ticari  seyahat sebebine uygun şekilde müracaat edilmelidir!   

Elektronik Onay başvurusunun reddedilmesi durumunda,  başvuru sahibinin Meksika Konsolosluğu’na Meksika ticari vize müracaatında bulunması gerekmektedir. Meksika’ya kara yolu, deniz yolu ya da başka bir ülke üzerinden bağlantılı ziyaret planlanması halinde; Meksika Ankara Büyükelçiliği ya da Meksika İstanbul Konsolosluğu’na vize müracaatında bulunulması gereklidir. 

Meksika Vize Başvuru Formu

Meksika Ticari Vize Vize işlemleri için başvuru sahipleri tarafından eksiksiz ve okunaklı olarak- büyük harflerle doldurulmalı; formun son sayfasında yer alan imza bölümünün imzalanması unutulmamalıdır. Meksika Vize Başvuru Formu, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olup; Meksika’ya ticari seyahat sebeplerini kanıtlayıcı belgelerle, formda sorulara verilen yanıtların birbirini desteklemesi çok önemlidir.


Pasaport

Meksika Ticari Vize başvuruları için geçerliliği olan pasaportlarda aranan şartlar; son 10 yıl içerisinde alınmış olmalıdır. Pasaportun 2. sayfasındaki hamilin imzası bölümünün imzalı ve pasaport  temdit süresinin seyahatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay olmasına dikkat edilmelidir. 

ÖNEMLİ: Başvuru yapılan pasaportta, A.B.D. veya Schengen vizesi olması durumunda; Meksika vizesinin olumlu ve erken sonuçlanması için referans oluşturacaktır. 

Meksika Konsolosluğu Vize


Biometrik Fotoğraf

Meksika Ticari Vize başvuru işlemleri için gereken fotoğraf; 4 adet, güncel tarihli,  beyaz arka fonda çekilmiş ve renkli biometrik olması gerekmektedir.

Meksika Ticari Vize Davetiyesi

Meksika Ticari Vize başvurusu için ulusal mevzuata uygun bir Davetiye; davet eden Meksikalı şirket tarafından yazılmalıdır. Davet edilen kişinin kişisel bilgileri, iletişim bilgileri, seyahatin sebebi, seyahat tarihleri ve davet eden kişinin kimlik bilgisi, şirketteki görevi, firmanın ünvanı ve  iletişim bilgisini içerecek şekilde hazırlanmalıdır. Davetiye,  antetli kağıda, imzalı ve kaşeli olarak sunulmalıdır.

Meksika Vize Talep Dilekçesi

Meksika Ticari Vize işlemi için başvuru sahibinin seyahat amacını belirten bir dilekçe hazırlanmalıdır. 

Meksika Ticari Vize başvurusunda bulunan kişi Çalışan ise; Meksika Konsolosluğu’na hitaben, antetli kağıda, Şirket/Kurum yetkilisi tarafından antetli kağıda; - iş seyahatinin sebebi, seyahat tarihleri, seyahatin masraflarının karşılanması, seyahat süresi izinli olduğu ve seyahat bitimi işe geri döneceği taahhüdünü içeren bir dilekçe olmalıdır. İmza ve kaşeli olmalıdır.  

Meksika Ticari Vize başvurusunda bulunan kişi Şirket Sahibi ise; şirketinin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklık/pozisyonunu anlatan bir dilekçe olmalıdır. 

Finansal Durumu Gösteren Evraklar

Meksika Konsolosluğu, Meksika’ya ticari seyahat gerçekleştirecek kişinin seyahat masrafının karşılığı olacak maddi teminatı; son 3 aylık aktif banka hesap hareketi; şahıs/ şirket hesabının dökümü olarak görmeyi talep eder. Bankanın ıslak imza ve kaşesi ile bankanın imza sirküleri ekte hazır bulunmalıdır.

Meksika Ticari Schengen Vize işleminde bulunacak şahsın düzenli gelirini gösteren Maaş Bordrosu;  bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşe ve ıslak imzalı olarak, son 3 aylık olarak sunulmalıdır.

Meksika Konsolosluğu Vize

 

İş/Mesleki Durumu Belgeleyen Resmi Evraklar

Meksika Ticari Vize başvuru işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu Kurum/Şirketle ilişkisini ibraz eden belgeler; SGK İşe Giriş Bildirgesi; son çalıştığı şirkette çalışma süresi 1 yılı doldurmamış ise; önceki çalıştığı şirketten temin edilmelidir.

SGK Aylık Prim Bordrosu; son 4 aylık ibraz edilmelidir.

Meksika Ticari Vize başvurusu yapan kişi yabancı uyruklu vatandaş ise; T.C. Oturma ve T.C. Çalışma İzni aslı ve fotokopisi– Oturma İzninin en az 6 ay geçerli olması ve planlanan seyahat dönüş tarihinden sonra en az 3 ay daha geçerli süresinin bulunması gerekmektedir. 

Meksika Ticari Vize işlemi için başvuru yapan kişilerin çalıştığı  veya sahip olduğu şirkete ait sunmaları gereken resmi kurum evrakları:

Şirketin Faaliyet Belgesi fotokopisi- şirketin bağlı olduğu Ticaret Odası’ndan, son 3 ay tarihli.

Şirketin Vergi Levhası fotokopisi- son yıla ait vergi beyanı bilgilerini beyan etmelidir.

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi-şirkette isim ve ünvan değişikliği varsa gazete bu bilgileri içermelidir. 

İmza Sirküleri fotokopisi- Şirkette imza atma yetkisi olan kişilerin imza yetkisini göstermelidir.


Ulaşım ve Konaklamaya İlişkin Belgeler

Meksika Ticari Vize başvuru sahibinin seyahat tarihlerini içeren; ulaşım ve konaklama planını teyit edici rezervasyon bilgilerini sunması önemlidir. Gidiş/dönüş uçak , gemi, feribot, tren, otobüs veya diğer ulaşım rezervasyon belgeleri.

Meksika Konsolosluğu/Büyükelçiliği, Meksika Ticari Vize başvurusunda otel rezervasyonu veya konaklamanın nerede gerçekleşeceğini gösteren evraklar sunulmasını istemektedir. 


Seyahat Sağlık Sigortası

Meksika Ticari Vize işlemlerinde bulunan kişinin seyahat süresini kapsayan; ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan, 30.000 €  teminat tutarında, orijinal seyahat sağlık sigortası.

 

Meksika Konsolosluğu Vize


ÖNEMLİ NOT: Meksika Konsolosluğu’nun Meksika ticari seyahatine uygun hazırlanan başvuru dosyalarının incelenmesi sırasında dikkat edilen en önemli unsur; kişinin Türkiye’ye geri dönüşünü sağlayacak maddi varlık, sosyal –ailevi bağı ya da öğrenim bağlarının olup olmamasıdır. 

Meksika Konsolosluğu Vize Bölüm yetkilisi, başvuru dosyasını incelerken, ülkeyi terk etme niyetinin olmadığına ve geri dönmek için güçlü bağların bulunduğuna ikna olması halinde vize başvurusunu olumlu sonuçlandıracaktır. 

 

 

 

 

Meksika Konsolosluğu Resmi Web Sitesi : embamex.sre.gob.mx/turquia/